Bilda en innebandyklubb

Vill du göra något kul tillsammans med dina vänner? Eller vill du ge barn och ungdomar på orten där du bor en meningsfull fritid? Finns det en sporthall i närområdet? Då kanske det skulle passa att starta en innebandyklubb?

Innebandy är en sport som inte kräver speciellt mycket utrustning. Det är också en sport som inte är speciellt komplicerad att utöva, även om det tar tid att bli bra på den. Slutligen är det en sport som passar nästan alla åldrar. Det finns rum för betydligt fler innebandyklubbar i Sverige, så varför inte starta en? Innebandy är roligt, och det är inte särskilt komplicerat att starta en idrottsförening. Man bör vara minst tre personer, som är minimum för en ekonomisk förening.

Att välja namn

Spelare i innebandyklubbSvenska innebandyförbundet har en namnpolicy, som säger att en klubb måste ha ett namn som visar att det rör sig om en ideell förening. Därför ska ett ord som klubb, förening eller sällskap ingå i namnet. Det bör också framgå av namnet vilken ort, stadsdel eller område som klubben representerar. Det betyder inte att ortnamnet måste ingå i föreningsnamnet, man kan t.ex. döpa klubben till Munkarna om det funnits ett kloster på orten. I namnpolicyn står att ”statyer, byggnadsverk eller historiska namn” kan vara lämpliga, och att de även kan gå bra med stjärntecken eller djurnamn. Utländskt klingande namn är inte tillåtna, om det inte rör sig om företagsnamn, och namnet ska inte väcka anstöt eller obehag eller kunna anses löjeväckande.

Klubbnamnet ska även uppfylla Riksidrottsförbundets regler. Dessa är i stort sett de samma som Svenska innebandyförbundets regler, med ett viktigt tillägg: en idrottsförening får inte ha ett namn som lätt kan förväxlas med en annan förenings namn. Namnet ska skickas via e-mail till innebandyförbundet för att godkännas.

Ansökan om att bilda förening

Nästa steg blir att skicka in en ansökan om bildande av idrottsförening till Riksidrottsförbundet. Föreningen måste också ha ett organisationsnummer, om den ska kunna ingå i något av specialförbunden, dit ju Innebandyförbundet hör. Ansökan om organisationsnummer kan göra hos Riksidrottsförbundet, eller direkt hos Skatteverket. Skatteverkets sida för ansökan hittar man här.

För att det inte ska uppstå några oklarheter är det ofta bäst att kalla till ett möte innan ansökan skickas in. Till mötet ska alla som kan vara intresserade av att delta i föreningen kallas. Det underlättar om man upprättar en närvarolista och dagordning på mötet. De viktigaste punkterna bör vara att fastställa stadgar och namn för föreningen, samt att utse en styrelse. Stadgarna och mötesprotokollet ska bifogas till ansökan.

När ansökan om organisationsnummer är inskickad, och Svenska innebandyförbundet har godkänt ansökan, godkänner också Riksidrottsförbundet för det mesta ansökan. Bekräftelsen skickas ut till föreningen, till distriktet, och till innebandyförbundet. Förening får också inlogg till IBIS, innebandyns informationssystem, och registreras i systemet.

Grattis, nu har ni en bildat en innebandyklubb! Nu kan ni sätta igång att rekrytera spelare och andra medlemmar, trycka upp tröjor och kontakta potentiella sponsorer. Se också till att få träningstider för klubben i den lokala sporthallen.