Fokus på kvinnorna

Innebandy är en av de största sporterna i Sverige, framför allt när man tittar på antalet utövare i skolåldern. Om man enbart tittar på antalet kvinnliga utövare krymper dock sporten betydligt. Det finns dock flera satsningar för att ändra på detta.

Jämställdhet ger bättre resultat. Vare sig man tittar på bolagsstyrelser eller medlemmarna i en förening kan man se att jämställt är bra. En verksamhet brukar betraktas som jämställd när könsfördelningen ligger på 40-60 eller jämnare.

Det finns många tankar om hur man kan uppnå detta: ska företagsstyrelser tvingas kvotera in kvinnor, eller ska man ha någon annan form av ingrepp? Oavsett vad man tycker om tvångsåtgärder kan man se att många sektorer i samhället arbetar aktivt för att uppnå större jämställdhet. Riksidrottsförbundet har satt upp ett mål om att 40 % av alla tränare ska vara kvinnor.

Framtidens ledarskap

Match mellan damlagInom svensk innebandy finns projektet #IBKVINNORLEDER, som också finns på distriktsnivå under namnet Framtidens ledarskap. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett inkluderande ledarskap, genom nätverksskapande och kvalificerade ledarutbildningar. Målet är att fler kvinnor ska ta uppdrag som ledare eller tränare inom svensk innebandy.

Men det handlar också om att få in fler tjejer i sporten. Dagens spelare är morgondagens tränare och ledare. Därför kan man behöva speciella satsningar för att nå tjejerna, inte minst nyanlända tjejer som inte är bekanta med vare sig innebandy eller svensk föreningsidrott sedan tidigare. En sådan satsning genomfördes av Skånedistriktet i mellandagarna 2016. 140 tjejer i åldrarna 9-12 år, från skolor i hela Helsingborgsområdet, var inbjudna till Helsingborgs arena för att prova på innebandy.

Dagen leddes av licensierade spelare från Skåne, som därmed kunde visa de yngre tjejerna hur långt man kan komma inom innebandy. Fokus låg dock inte på att visa hur framgångsrik man kan bli, utan på att visa att innebandy är en rolig sport, som passar många.